கதிரையை கட்டிப் பிடிச்சு கடுப்பேத்துறாளே … !!

Posted by By at 17 October, at 21 : 31 PM Print

பார்பவர்களை கடுப்பேத்த தான் இவர்களைப் போன்றவர்கள் கதிரை கட்டிலை கட்டிப்பிடிக்கிறார்கள், அதிலும் மேல புல்லா ஒப்பன்!

ஸ்ஸப்பா முடியல என்று முனங்குபவர்களே .. கவர்ச்சி என்று வந்துவிட்டால் காட்டாமல் போகமுடியுமா ?

 

காஜலை இறுக்கி அணைத்து உம்மா குடுக்க முயச்சிக்கும் ரசிகன்

 

 

 

 

 

Hot News, சூடானசெய்திகள்

Related Posts

Post Your Comment

You must be logged in to post a comment.